Om Siltbergs Smide

Siltbergs Smide AB tillverkar i stor utsträckning fårprodukter till hela Sverige. Vi har ett 20-tal återförsäljare spridda över hela landet samt en i Finland och en i Danmark. En av våra återförsäljare är Granngården som är rikstäckande.

Vår investering i denna svetsrobot är för att underlätta de mest monotona svetsmomenten för personalen.

Framtiden för våra fårprodukter ser ljus ut och vi expanderar i hela Norden.

Företaget har sju anställda samt extra personal när tillverkningen av fårprodukter är extra intensiv.

Org.nr: 556499-7038